radno vreme za novoodisnje praznike

Obaveštenje o radnom vremenu shopping centra Karaburma za predstojeće praznike:

–          31.12.2018 god……………………do 18h.

–          01.01.2019 god……………………neradni dan.

–          06.01.2019 god……………………do 18h.

–          07.01.2019 god……………………neradni dan.

Svim ostalim danima SCK radi u svom uobičajenom radnom vremenu od 09h do 21h.